Høgskolen i Hedmark, Evenstad - Ø.M. Fjeld AS

HØGSKOLEN I HEDMARK, EVENSTAD


På nybygget til Høgskolen i Hedmark, Evenstad har Takteknikk Drift AS for hovedentreprenør Ø.M. Fjeld AS hatt oppdraget med taktekkingen.

* Hovedentreprenør: Ø.M. Fjeld
* Byggherre: Statsbygg
* Utført: 2016
* Størrelse takflater: 860m2


Byggherre: Prosjektets hjemmeside hos Statsbygg